Gunny cầm Palmyran chém Bibi, Meo meo nhông kèn

Video Trận Đấu
Bên Lề Giải Đấu